Cirkel van Verbinding

Dansen in tijden van corona

Het nieuwe normaal is anderhalve meter afstand houden. En dat is voor mij wel een probleem: biodanza zonder direct contact met een ander, is geen biodanza. Juist in biodanza hebben we behoefte aan direct contact. In biodanza weten we dat er een helende werking is van:

  • Een goede relatie met jezelf
  • Het intieme contact met een ander
  • Je thuis voelen in de groep

Maar we leven in een tijd van corona, waarin het ons verboden wordt om met elkaar te dansen. Omdat ik niet mijn energie wil steken in de frustratie, dat anderen voor mij bepalen wat aanvaardbare risico’s zijn, heb ik een eigen strategie ontworpen. Mijn stelling is: Leven zonder direct contact is slecht voor mijn gezondheid en slecht voor mijn humeur. Daarom wil ik de risico’s graag op een andere manier slechten.Hoe ziet een Cirkel van Verbinding er uit?

De kleinste en belangrijkste Cirkel van Verbinding is het gezin. En als je single bent, is dat jouw verbinding met één ander gezin, mogelijk je ouders.


De grootste cirkel is in mijn voorstel wat ik voor het gemak de Dansavond noem. Dit is een groep van 40 mensen die zich volledig conformeren aan de gedragsregels die we samen aan willen gaan. Voor deze groep organiseren we minimaal één keer in de maand een feestavond voor 30 mensen in La Cappella. Het lijkt mij logisch dat het verlangen groter is en dat we dit proberen om de week aan te bieden. Natuurlijk is jouw verlangen breder dan naar de dansavond alleen. In het ideale scenario gaan mensen uit de groep samen met elkaar in kleiner verband wekelijks het contact aan, in biodanza, in yoga, in meditatie. Voor mijn gevoel is het onmogelijk om deze groepen volledig een te laten worden. Maar dat zou wel mijn ideale scenario zijn.
Een meer realistisch scenario is dat er groepen ontstaan met mensen buiten de Dansavond. Belangrijk is dat deze groep zich minimaal houdt aan de danza-gedragsregels. Ook mogen deze groepen niet te groot worden. Daarom openen we ons voor andere cirkel is een groep van maximaal 20 mensen , die zich allen ook conformeren aan deze gedragsregels. Het is belangrijk dat de community niet te veel uitwaaiers heeft, dat het risico beheersbaar blijft. Ieder contact is ten slotte een nieuw risico.

Hoe zien de gedragsregels er uit?

Binnen de Cirkel van Verbinding gaan we verstandig om met het risico. Dat betekent dat als je corona-verschijnselen vertoont, koorts, hoesten, verkoudheid, dat je niet komt dansen. Je geeft aan ons door dat je even een risico bent. En dat je vrijwillig in quarantaine gaat. Indien je 5 dagen vrij bent van deze kenmerken, geef je aan dat de quarantaine niet meer nodig is. We dagen het risico van verspreiding niet uit, dus ook binnen de Cirkel van Verbinding zoen je alleen met je liefdespartner. Een intieme ontmoeting buiten de cirkel van intimiteit, waarbij je de anderhalve-meter-regel hebt overschreden, maakt jou tot een groter risico voor de Cirkel. Het kan ook zijn dat jouw partner risicovol gedrag heeft betoont, door bijvoorbeeld in contact te dansen of een massage uit te wisselen, buiten onze Cirkel van Verbinding. Ook dan vragen wij jou: Behandel de veiligheid van de Cirkel als heilig, dus ook al is je vermoeden van risico klein, je onthoudt je van contact maken met de groep. Je gaat vrijwillig 5 dagen in quarantaine. En je meldt dat ons. Natuurlijk blijft het mogelijk dat je intiem bent buiten de cirkels. Het kan zijn dat je wil daten, of dat je een spirituele vakantie wil vieren. Wij vragen je dan het zelfde als altijd: ga vrijwillig in quarantaine en meld dat aan de groep. Indien je 5 dagen lang vrij bent van corona-verschijnselen, geef je aan dat de quarantaine niet meer nodig is en voeg je je weer in de cirkel.


Hoe verhouden wij ons tot elkaar in de Cirkel?

We worden een hechte groep, want binnen de cirkel zijn er meer vrijheden en kansen om je verlangen te leven, die je buiten de cirkel omwille van het risico niet aan wil gaan. We gaan elkaar waarschijnlijk vaker opzoeken. Het lijkt me ook mooi, wanneer we elkaar tegen komen in de biodanza, yoga of al die andere dingen die wij in de cirkel kunnen aanbieden. Wij denken er over om met elkaar een lidmaatschap aan te gaan, zodat wij een hechte cirkel van intimiteit kunnen opbouwen, waar veel moois gebeurt. Dit is onze eerste opzet.


Mag ik ook nog wat zeggen?

Natuurlijk nodig ik jou uit om met mij mee te denken, om de oplossing te verbeteren. Wij zullen binnenkort een enquête verzenden, waarin wij informeren, waarin wij jou de ruimte geven om iets in te brengen, waarin wij proberen helder te krijgen waarvoor draagvlak is en waarvoor niet. Deze feedback zullen we met het team bespreken en dan komen we met een nieuwe versie. En dan gaan we kijken of het werkt. Of we ons veilig blijven voelen. Of dat er nog nieuwe gedragsregels verzonnen moeten worden. Onze kennis over dit nieuwe virus verandert met de dag. Wij staan open voor jouw inbreng. Wij horen jou graag.