Corona

Ik denk al een tijdje aan een intelligente manier om weer te gaan dansen nu het coronacrisis de mensheid teistert. Met intelligent bedoel ik gevoelig kijken naar welke risico’s er zijn en wat we kunnen doen omdat risico zo klein mogelijk te houden.

Het coronavirus is een feit waar we het mee te doen hebben. Het is onvoorspelbaar, mensen gaan opeens keihard achteruit en het lijkt heel besmettelijk te zijn. Dit maakt dat wij het coronavirus serieus moeten nemen.Waarom denk je dat dit nog jaren een probleem blijft?

Het grote probleem is: Er is geen medicijn, noch een vaccin, noch een behandelmethode om de ziekte dragelijk te bestrijden. Dat betekent dat het virus nog jaren rond zal blijven waren. Er zijn mensen die denken dat we snel een medicijn of vaccin zullen ontwikkelen. Waar deze gedachte op gebaseerd is weet ik niet. De zoönose dat het snelste opgelost is, was volgens mij Ebola. Na 5 jaar was er een medicijn. De ziekte is nu succesvol te behandelen. Het meest gevreesde zoönose is HIV. Daar hebben we 30 jaar later nog steeds geen medicijn voor. En tegen de Q-koorts weten we ons ook niet te beschermen.

En het is nog erger. Stel dat we corona verslaan. Zo lang als wij zo raar om blijven gaan met dieren, komt er weer een nieuwe zoönose.

Het idee dat we nu een groepsimmuniteit aan het opbouwen zijn is helaas naïef. Mogelijk zijn nu na een maand een half miljoen Nederlanders immuun, dat is 3% van de samenleving. Het gaat nog jaren duren voordat we op 60% zitten, waarin we als groep immuun zijn geworden.

Ik vrees dus we een lange periode in gaan waarin we moeten oppassen voor virussen. Waarin wij als maatschappij in een lockdown gaan, waarin wij opgedragen worden tot social distancing.


Maar die lockdown, die is toch best succesvol?

Eerlijk gezegd ben ik wel verbaasd dat zowel alle regeringen rücksichtslos kiezen voor een lockdown. Het heeft de verspreiding natuurlijk terug gedrongen en de druk op de intensive care’s verlicht. Twee belangrijke successen. Zeker ook omdat we het virus nog niet begrijpen. Maar we beginnen steeds meer aandacht te krijgen voor de kosten.

De economie staat op instorten, er wordt gesproken over een recessie erger dan in de jaren 30 van de vorige eeuw. Van een recessie weten we, dat die leidt tot mentale depressies en andere ziekteverschijnselen. Na 9 weken leven met nieuwe regels komt de RIVM tot de conclusie dat de maatregelen negatieve effecten heeft op onze gezondheid.

De kwetsbare mensen in een verpleeghuis zitten krijgen opeens veel minder verpleging, maar bovenal ook veel minder aandacht. Opeens staan er onbekende mensen voor hun gezicht. Misschien is wel het pijnlijkste, dat hun trouwe mantelzorgers niet meer op bezoek mogen. Eenzaamheid kan een mens de levenslust ontnemen.

De Harvard Universiteit voorspelt dat we de komende twee jaar 7 of 8 lockdowns nodig hebben om de zorg te organiseren. Dat betekent dat er in de komende twee jaar, zeven periodes van drie maanden zullen zijn, waarin we terug moeten in onze schulp.

Het plaatje toont aan dat we voornamelijk in isolement zullen leven. Dat er geen ruimte zal zijn voor ontmoetingen in de dans.

Hoe denk je dan over social distancing?

We hebben de opdracht gekregen om anderhalve meter afstand te houden van elkaar. De anderhalve meter is verzonnen omdat het coronavirus zich verspreidt via longvocht. Door het hoesten, en niezen en doordat het op onze handen terecht komt verspreidt het zich via het lichaamsvocht bij de ander.

Maar de mens is een sociaal dier. Als een kind geboren wordt leggen we dat zo snel mogelijk op het hart van de moeder. Dan aaien we het kind, voelt het zich weer geborgen, zoals het veilig was in de baarmoeder. Het is ook voor het geluksgevoel van volwassenen onhoudbaar om te leven zonder lichamelijk contact. Ieder mens heeft van nature huidhonger. Zeker de hoog sensitieve mensen waar ik mee om ga.

Voor mij is de nieuwe norm van de anderhalvemeter-maatschappij een angstbeeld.


Kort samengevat

  • Het coronavirus is onvoorspelbaar, dodelijk en besmettelijk
  • De brute methode van een lockdown werkt slechts tijdelijk
  • Social distancing vertraagt de verspreiding, maar maakt mensen ook ongelukkig

Dus jij wil het risico van direct contact aan gaan?

Ja

Het leven zonder direct contact is voor mij geen optie. Om op een veilige manier deze grens te overschrijden, heb ik een model verzonnen, namelijk de Cirkel van Verbinding.

Maar… eerst wil ik iets delen over het risico dat we daar mee aan gaan. Want het risico van dansen met direct contact is reëel. Daar wil ik doekjes om winden. Ik zoek mensen die met mij van mening zijn dat het gemis aan intimiteit groter is, dan de angst voor Corona. Later als ik er tijd voor heb zal ik ook uitleggen wat de helende kracht van intimiteit is.